Den här sidan innehåller Canvasrulle.se:s köp- och leveransvillkor. Läs dessa villkor noggrant innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa några av våra produkter, accepterar du att vara bunden till dessa villkor.

Genom att beställa hos Canvasrulle.se garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har föräldrars tillåtelse att köpa från oss) och acceptera dessa villkor som gäller alla beställningar som görs Eller som kommer att göras hos Canvasrulle.se för försäljning och leverans av produkter. Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar i villkoren är bindande såvida inte avtalet är skriftligt undertecknat av oss.

Kort sammanfattning om köp- och leveransvillkor

-Förbeställningsvillkoren varierar från produkt, se till att läsa dem på produktsidan för vilken tid / leverans som gäller. På beställningar med blandade produkter, de som finns i lager och förbeställningar kommer beställningar att hållas tills förbeställningsvarorna kommer fram, såvida inte du som kund meddelar oss annat.

-Genom att beställa någon av våra produkter accepterar du att vara bunden till dessa villkor.

-Genom att klicka på knappen “Köp nu” accepterar du att du åtar dig att betala ordern.

-Genom att beställa hos Canvasrulle.se garanterar du att du är minst 18 år eller har föräldrars tillåtelse att köpa från oss.

-All personlig information du tillhandahåller eller som vi erhåller kommer att hanteras av Canvasrulle.se som ansvarig för personuppgifterna.

-Händelser utanför Canvasrulle.se:s kontroll ska betraktas som force majeure.

-Det pris som gäller är det som anges vid det datum då du lägger din order.

-Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan köpet bekräftas.

-Kortinformation överförs via säker SSL-kryptering och lagras inte.

-Observera att lokala avgifter kan uppstå.

-Canvasrulle.se förbehåller sig rätten att ändra information utan föregående meddelande.

Betalning

Samtliga produkter förblir Canvasrulle.se:s ägodel tills full betalning görs. Det pris som gäller är det som anges vid det datum då du lägger din order. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan köpet bekräftas. Om du är under 18 år måste du ha föräldrars tillåtelse att köpa från Canvasrulle.se.

Alla överföringar som genomförs via Canvasrulle.se hanteras och utförs via tredje parts dedikerade gateways för att garantera ditt skydd. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras över SSL-kryptering. Vänligen läs villkoren för den betalnings gateway som valts för transaktionen, eftersom de är ansvariga för de transaktioner som gjorts.

Force majeure

Händelser utanför Canvasrulle.se, som inte är rimligt förutsägbara, ska betraktas som force majeure, vilket innebär att Canvasrulle.se släpps från Canvasrulle.se:s skyldigheter att uppfylla avtalet. Exempel på sådana händelser är regeringsåtgärd eller underlåtenhet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olycka, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leverans från leverantörer. Force majeure inkluderar också regeringens beslut som påverkar marknaden negativt och produkter, till exempel restriktioner, varningar, förbud etc.

Lokala skatter

Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan uppstå, beroende på region och lokala tullar. Dessa avgifter är på kundens egen bekostnad.

Ångerrätt och reklamation

Ångerrätt

För produkter som trycks efter respektive kunds önskemål med personliga motiv erbjuder vi inte öppet köp. För övriga produkter gäller 14 dagars ångerrätt enligt konsumentköpslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och originalförpackningen kan återlämnas i väsentligt och oförändrat skick. Ångerfristen börjar löpa från dagen du tar emot din leverans. Om varan ha hanterats så att den har mist sitt fulla värde blir det avdrag på återbetalningen. Produkten måste vara i sådant skick så den går att sälja igen. Canvasrulle.se förbehåller sig rätten att göra avdrag för värdeminskningen.

Om du vill ångra köpet ska du skicka ett meddelande med följande uppgifter till oss på Canvasrulle.se på retur@canvasrulle.se

-Ordernummer

-Artikelnummer

-Kundnamn och adress

Det är du som kund som står för returkostnaderna. Varorna måste returneras inom 14 dagar efter att du har skickat returmeddelandet till oss. Inga återbetalningar kommer att ske på fraktkostnader på en levererad produkt.

Vid alla returer är det ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sätt att den ej riskerar att skadas. Kontakta alltid Canvasrulle.se innan du returnerar en vara.

Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Fel på produkt som anmärks på ska ha uppkommit före leverans. Om produkten skadas under leverans ska transportbolaget ses som ansvarig och en reklamation bör omedelbart lämnas in till transportören. För fel som uppstår efter leverans eller om fel uppstår till följd av kunds oaktsamhet eller ovarsam hantering som ej är förenlig med produktens utformande eller förväntade användning kan inte Canvasrulle.se hållas skyldig.

Canvasrulle.se skall kontaktas innan en reklamerad vara skickas tillbaka.

Vid reklamation mejla följande uppgifter till Canvasrulle.se via vår mejladress: retur@canvasrulle.se

-Ordernummer

-Artikelnummer

-Kundnamn och adress

-Bifoga bild på den defekta varan

Defekta produkter som returneras till Canvasrulle.se ska behandlas som om de vore felfria. Canvasrulle.se står för returkostnaderna vid en godkänd reklamation.

Returer

Kontakta oss innan du returnerar några föremål. Vi tar ej emot returer som trycks efter respektive kunds önskemål med personliga motiv. Produkten måste vara i nyskick och oskadad annars kommer återbetalningen att nekas. För returer som skickas internationellt, markera paketet tydligt med “RETURNED GOODS”, för att undvika tullavgifter. Canvasrulle.se är INTE ansvarig för eventuella returavgifter. Eventuella avgifter är kundens ansvar. Kund måste returnera varorna inom 14 dagar efter att ha skickat returmeddelandet. Skadad / begagnad produkt kan minska värdet av nämnda varor för återbetalning. Observera, returpolicy omfattar inte öppna varor. Inga återbetalningar kommer att ske på fraktkostnader på en levererad produkt.

Transportskador och ej uthämtade paket

Om en produkt skadas eller kommer bort under transporten från Canvasrulle.se ska transportbolaget ses som ansvarig och en reklamation bör omedelbart lämnas in till transportören. Om en produkt skadas eller kommer bort om du som kund på eget intiativ återsänder den ska kunden som är avsändare ses ansvarig för godset. Därför rekommenderar Canvasrulle.se att alla försändelser packas noga i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Och bör även skickas som spårbar sändning.

Paket som inte hämtas ut på ditt postkontor inom 14 dagar kommer att debiteras dig med en hanteringsavgift för att täcka returfrakt och fraktkostnader. * I enlighet med EU: s nya regler (SFS 2005: 59) (20140613) kundorder inom EU.

Leverans utanför Sverige

Vad du behöver veta

-Vi skickar internationellt med FedEx

-Alla priser visas i Svenska kronor och moms.

-Denna butik är baserad i Sverige

-Om du bor utanför Europeiska unionen (EU), var vänlig notera att moms kommer att dras av till det slutliga utcheckningspriset

-Vi försöker hela tiden lägga till alla länder där ute – om ditt land inte är listat, kontakta oss på info@canvasrulle.se med din förfrågan.

-Vi arbetar ständigt för att leverera dina produkter så fort vi kan

-Fraktkostnad och leveranstid beror på var i världen du bor. Vänligen se priser och leveranstid i utcheckningen

Olämpligt innehåll

Canvasrulle.se förbehåller sig rätten att ta bort bilder eller text som är olaglig, kränkande, oanständig, rasistisk eller religiöst stötande.

Upphovsrätt

Canvasrulle.se trycker det som kunden överför och saknar allt inflytande på eller ansvar för innehållet i slutprodukten. Kunden försäkrar att kunden innehar samtliga rättigheter avseende nyttjande, publicering och vidarebefodran av överlämnad data, särskilt med hänsyn till text och bildmaterial. Kunden ansvarar ensam för att varan inte utgör intrång i annans immateriella rättigheter och att innehållet i trycksaken inte bryter mot gällande svensk lag.

Kunden friskriver Canvasrulle.se utan förbehåll från alla krav som annan kan rikta mot Canvasrulle.se i samband med intrång i tredje mans rättighet, särskilt upphovsrätt, som uppkommer genom användning av data som överförs från kunden, innebärande att kunden kommer att se till att Canvasrulle.se inte behöver infria sådana krav.

Ansvar för fel

Canvasrulle.se är inte ansvariga för fel i en slutprodukt på grund av felstavning, utfall (engelskans bleed), grammatik, interpunktion och storlek.

Färgmatchning

Vi digitaltrycker alla våra produkter och speciellt när det gäller att titta på en bild från skärm till print så är det svårt att vara 100%. Vi strävar alltid efter att ha en hög reproduktion av både kvalitet, färger, nivåer och skuggor men det kan skilja sig. Vi går kontinuerligt igenom våra maskiner och färgkorrigerar dem med jämna mellanrum. Tänk på att även om vi kostnadsfritt tittar igenom dina bilder innan vi trycker så är det upplösning generellt vi tittar på samt önskad storlek och beskärning, inte hur pass färger och nivåer framträder om inte annat önskas i våra tillval. Canvasrulle.se ansvarar inte för skiftande resultat mellan skärm och faktiskt tryck.

En annan sak att tänka på är att eftersom en bildskärm är bakgrundsbelyst blir kontrasterna mycket bättre än på ett klistermärke. Därför rekommenderar vi att du försöker hålla dig till ljusa färger på mörka bakgrunder eller mörka färger på ljusa bakgrunder i din design.

Det också viktigt att komma ihåg att när du tittar på en vald färg på en skärm så visas den i RGB och vi måste konvertera färgen till en utskriftsvänlig färg som består av CMYK. Alla datorskärmar är RGB så även om din design är i CMYK går det ej att undvika den här naturliga konverteringen. Därför kan den tryckta produkten variera något från det du ser på skärmen.

CMYK

CMYK är en färgmodell för fyrfärgstryck. Där primär färgerna är cyan, magenta och gul med tillägg av svart. CMYK-modellen används vid blandning av färg som läggs på materialet, det vill säga synliggörs genom reflekterat ljus där de återgivna färgerna beror på absorption av delar av det reflekterade ljusets färgspektrum. Till exempel ger en blandning av gul färg, som absorberar blått, och magenta, som absorberar grönt, en röd färg. Detta kallas subtraktiv färgblandning. Vid tryckning förutsätter detta att de olika färgskikten är transparenta.

Som bildbetraktare kan man därutöver, som i alla bilder, uppleva en typ av optisk färgblandning, då tillräckligt närliggande färgpunkter upplevs som en samlad färgpunkt i en tredje, blandad färg. För att åstadkomma ett stort färgomfång i bilden använder trycktekniken en kombination av subtraktiv blandning, där punkterna överlappar varandra, och optisk blandning, där olikfärgade punkter trycks bredvid varandra.

I teorin skulle en blandning av lika delar av de tre primärfärgerna cyan, magenta och gul bli svart, men i praktiken blir det en mörkgrå ton. För att få god svärta, och god skärpa i text, så används vid tryck även svart färg.

 

Övrigt

Canvasrulle.se förbehåller sig rätten att ändra information, inklusive men inte begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produktutbud utan föregående meddelande. Vid händelse när en produkt är slutsåld, har Canvasrulle.se rätten att avbryta ordern och återbetala eventuellt betalt belopp på bästa sätt. Canvasrulle.se ska också informera kunden om likvärdiga ersättningsvaror om de finns tillgängliga.

Frakt- och returpolitik uppdaterad med de nya EU-reglerna (SFS 2005: 59) (20140613).