1. Allmänt

Din personliga integritet är viktig för oss, därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi har uppdaterat vår Integritetspolicy för att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom den här informationen noggrant. Har du några frågor angående hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss på: support@rideallday.se

Den här informationen vänder sig till dig som

-Är kund hos oss

-Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier

-Deltar i marknadsaktiviteter, tävlingar eller kundundersökningar

-På andra sätt kommunicerar med oss t.ex. via vår kundtjänst      

2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig. Som t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress eller köphistorik.

Personuppgiftsbehandling är alla former av åtgärder med personuppgifter till exempel registrering, insamling, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och lagrar de uppgifter du frivilligt skickar in till oss såsom namn, adress, e-mail eller telefonnummer.

Vi har ej tillgång till din kreditkortsinformation eller personnummer, dessa uppgifter behandlas av våra samarbetspartners PayPal, Stripe. Deras integritetspolicy hittar du på respektive hemsida.

4. Varför samlar vi in dina personuppgifter?

-För att kunna bearbeta och leverera din order när du handlar hos oss

-För att kunna kontakta dig vid eventuella problem eller förseningar av leverans av din order

-För att svara på dina frågor om du kontaktar oss på kundtjänst via mejl eller digitala kanaler (inklusive sociala medier)

-För att kunna göra eventuella återbetalningar eller byten vid reklamations- eller garantiärenden

-För att informera vinnare i eventuella tävlingar online

-För att kunna administrera medlemskap och ”mitt konto”

5. Hur samlar vi in dina personliga uppgifter?

När du köper våra produkter eller tjänster, besöker våra webbplatser som inloggad kund eller på ett annat sätt är i kontakt med oss samlar vi in personuppgifter så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information, som t.ex. information som du lämnar till oss vid kontakt med vår kundtjänst.

6. Hur länge vi sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen eller andra relevanta åtaganden, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det så raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig.

7. Delar vi dina personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt krav.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

VI vidtar digitala och fysiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att undvika dataintrång eller obehörig access. Om dataintrång uppstår trots alla skyddsåtgärder vi har implementerat kommer vi att anmäla detta till Dataskyddsinspektionen inom 3 dagar.

9. Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?

Ride All Day AB (556926-6165) är vårt huvudbolag och företaget som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

10. Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss och begära ut information om dina uppgifter (kostnadsfritt en gång om året). Du kan även be att få dem ändrade, kompletterade eller raderade. Vi kan radera de uppgifter som ej har lagstadgade krav på lagring (ex. Bokföringslagen) eller om vi har andra legitima skäl eller är förpliktigade att spara dem som för att t.ex. kunna behandla din order. Kontakta oss på: support@rideallday.se

11. Om cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. För att vårt shoppingsystem ska fungera är dessa filer nödvändiga. Vad sparas? Vi använder en cookie för att komma ihåg om du är inloggad och vilka inställningar du har valt.

12. Sociala medier

Du kan följa oss på sociala medier så som Instagram och Facebook. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella uppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

13. Är barn tillåta att använda våra tjänster?

Våran webbshop och våra produkter är inte riktade till personer under 18 år. Vi samlar inte medvetet in information, inklusive personuppgifter, från barn eller andra personer som inte har laglig rätt att använda våra webbplatser eller tjänster. Vi raderar informationen om vi får veta att vi har fått in personuppgifter från ett barn under 18 år om inte lagen kräver att vi sparar dem. Om du tror att vi av misstag har samlat in information om ett barn under 18 år kontakta oss på support@rideallday.se

14. Klagomål angående felaktig hantering av personuppgifter

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss på: (support@rideallday.se) Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är en tillsynsmyndighet.

15. Övriga frågor om dataskydd

Har du några frågor kopplat till dataskydd och integritet kan du alltid kontakta oss via vår kundtjänst på support@rideallday.se

16. Uppdatering av informationstexten

Den här informationen uppdaterades senast den 25 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i den här texten kommer vi att publicera en ny version på vår webbplats.